Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na szkolenia

admin 05.06.2018

Zestawienie projektów, które będą miały przyznaną pomoc publiczną w obecnym roku:

Aplikacja mobilna spółki DOG PORTAL służąca do szkolenia psów towarzyszących umożliwiająca tworzenie indywidualnych programów szkoleniowych w oparciu o zaimplementowane w serwisie elementy

Kompleksowe zoptymalizowanie procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez zaimplementowanie od a do Z zintegoowanego systemu IT typu B2B.

Badania przemysłowe nad mozliwością używania biomasy w postaci gliceryny w silnikach Diesla agregatów prądotwórczych i w oparciu wyniki tych badań budowa elektrowni typu OZE

Kompletne opracowanie i wdrożenie calkowicie nowatorskiej platformy B2B zamawiania usług i komunikacji ofertowej dla firm z branży wiedzy biznesowej opartej o automatyczną wymianę informacji zachodzących pomiędzy firmą Nowoczesna Firma S.A. a jej partnerami.

Kompletne zaprojektowanie społeczeństwa informacyjnego, wzmocnienie konkurencyjności poprzez zaimplementowanie od a do Z portalu partnerskiego do realizacji modeli B2B w firmie Dial Tone Sp. z o.o.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na system zamków łączących elementy konstrukcyjne w obiektach małej architektury, elewacji, budynków gospodarczych mało gabarytowych

Dostosowaniu modelu zdalnego Kancelarii INTERTAX do systemów mobilnych firm współpracujących w celu usprawnienia wymiany informacji, uławtwienia bieżących kontaktów oraz poprawy bezpieczeństwa przesyłanych danych.

HURTOPON.PL - opracowanie w pełni nowatorskiego systemu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, upraszczającego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej|Kompleksowe połączenie BCC Sp z o.o. oraz wybranych partnerów w celu optymalizacji procesów biznesowych po przez zaprojektowanie nowego procesu integrującego NewOffice

Integracja systemów mobilnych w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą TTCP a jego Dostawcami i Odbiorcami urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

KREOCRM - Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy organizacyjne w zakresie elektronicznej wymiany danych dot. zarzadzania, zlecania i odbierania prac projektowych, kosztorysowania, fakturowania , wymiany dokumentacji, tworzenia baz zasobów.

Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1,2- propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn

Wdrożenie i zaimplementowanie od a do Z metodologii projektowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na zmiany parametrów procesów i skalowanie dla realizacji komponentów wirtualnych na przykładzie USB-PHY. PKWiU: 72.21.11-00.00

Opracowanie oraz zaimplementowanie od a do Z nowoczesnego urządzenia - Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z systemem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).

Platforma Wyceny Nieruchomości i Indeksacji Rynku Nieruchomości - umożliwiająca zautomatyzowaną wycenę nieruchomości, generowanie sektorowych indeksów cen sprzedaży, najmu i stóp zwrotu z inwestycji.

Projekt mający na celu stworzenie, zaimplementowanie od a do Z i wypromowanie nowoczesnej e-usługi, oferującej tzw. mobilny autostop codzienny, czyli codzienne lokalne przejazdy dla mieszkańców miast.

Rejestracja wzoru przemysłowego nietransparentnego panelu przeciwdźwiękowego, wykonanego ze spoiwa nieorganicznego z dodatkiem włókna mineralnego i ścieru drzewnego

SmartTest - portal umożliwiający tworzenie symulacji egzaminów oraz naukę do egzaminu opartą o przeprowadzanie automatycznie on-line symulacji egzaminacyjnych

Zaprojektowanie calkowicie nowatorskiej e-usługi Asystent Zakupów, mobilnego wsparcia zakupów w tradycyjnych sklepach przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych.

Zaprojektowanie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej optymalizację podróży kolejowych, spersonalizowany dobór połączeń i Dzierżawienie biletów poprzez Internet oraz urządzenia mobilne.

Opracowanie teleinformatycznego portalu konferencyjnego zapewniającego dobór informacji, obsługę promocji, komunikację oraz rejestrację uczestnictwa i płatności.

Stworzenie internetowej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz internetowego archiwum medycznych obrazów radiologicznych.

Opracowanie nowoczesnego serwisu zdalnego Fachowcy24 automatyzującego proces zamawiania oraz przyjmowania zleceń na rynku lokalnych specjalistów / fachowców.|Wdrożenie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi automatycznego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć

Zaprojektowanie procesu IT Action Monitoring w celu zarządzania procesami biznesowymi oraz operacjami przedsiębiorstwa i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz ulepszenia usług Sales Support, Field, Events

Uruchomienie

totyp świadczenia dwóch nowych e-usług, SmartTopo dedykowanej dla wspinaczy skalnych oraz FlashGuide dla osób uprawiających bouldering, dedykowanych na urządzenia mobilne.

Uzyskanie ochrony prawnejna wynalazek: Urządzenie mikroprzepływowe i układ mikroprzepływowy obejmujący jedno lub więcej urządzeń mikroprzepływowych.

Formalne zgłoszenie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. Sposób sterowania lampą LED oraz układ sterowania dla lampy oraz lampa LED na terytorium UE, Chin i USA

Zaimplementowanie od podstaw aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych związanych ze składaniem zamówień na asortyment cukierniczy oraz realizacją dostaw przez firmę tortownia.pl

Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Spółka komandytowa a Partnerami.

Wdrożenie w pełni nowatorskiego modelu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, logistyki, kontroli jakości, wymiany informacji pomiędzy Gór-Stal i kontrahentami

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego Systemu Informatycznego klasy B2B, upraszczającego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą Autoland Jacek Kisielewski & Jan Morański Sp.j. a jej partnerami biznesowymi |Zaimplementowanie od podstaw nowego modelu zdalnego w pełni kompleksowego z platformą B2B w firmie Extradach podstawą automatyzacji wymiany informacji z Partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw nowej technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych wyposażenia przenośnego i stałego pomieszczeń oraz obiektów mieszkalnych szansą na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności grupy Nowoczesne Meble.

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy Office Pulse B.Wójcik Sp. j. z partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych i modeli handlowych

Wdrożenie rozwiązania IT typu B2B integrującego system grupy Słowik Sp. z o.o. z systemami firm partnerskich, w zakresie elektronicznej wymiany danych i informacji.

Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Wdrożenie unikatowego systemu typu B2B w firmie ELEKTRO-MAGNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w celu usprawnienia poszczególnych modeli biznesowych pomiędzy partnerami.

Stworzenie od nowa na rynek calkowicie nowatorskiej e-usługi pod nazwą XMLogoS obsługującej proces tworzenia treści w sektorach wydawniczym, naukowym, i produkcyjnym.

Wsparcie na uzyskanie ochrony prawnejwynalazku - technologia otrzymywania surowców pierwotnych z odpadów PET - w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technologii Drewna w wyniku prac B+R w zakresie uszlachetniania i zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych.

wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Inter Trade Sp. z o.o. na rynku usług handlu elementami technicznymi, poprzez wdrożenie kompleksowego modelu B2B.Tagi:
Najnowszy

Zapraszamy na szkolenia dla osób indywidualnych

Uprzejmie zapraszamy uczestników do zakupu dla siebie lub podległych pracowników miejsc w zbliżających się programach rozwojowych: Inicjowanie planowania następstw - tryb uproszczony, hotel

Czytaj więcej...